• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Poděkování Nadačnímu fondu Tesco a NROS

V rodinách Ježíšek naděluje až 24. prosince, ale v naší škole se zastavil dříve, a tak můžeme s potěšením oznámit, že náš projekt Radost z pohlazení byl vybrán mezi 3 nejlepší projekty na Třinecku. V 8. kole programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, ve kterém bylo posuzováno 598 projektových žádostí, získala naše škola grant ve výši 20 000 Kč, které využijeme na hipoterapii a canisterapii pro naše žáky.

Součástí výuky našich žáků se speciálně vzdělávacími potřebami jsou i terapie. Kromě jiných mají žáci možnost účastnit se i canisterapie, která probíhá již třetím rokem. Canisterapie je podpůrná terapie využívající působení psa pro zlepšení psychického i fyzického stavu žáka a uplatňuje se také při výchově a vzdělávání. Canisterapie má za cíl podpořit tělesný a duševní rozvoj, čímž ovlivňuje nejen
výchovně-vzdělávací proces ve škole, ale i pozitivní klima třídy.

V canisterapii využíváme na naší škole následující metody:

  • AAA – základní metoda (zvíře asistující aktivaci). Tato metoda zahrnuje např. seznámení se psem, navázání kontaktu, hry se psem, nácvik povelů, aportování, venkovní aktivity se psem apod.
  • AAT – podpůrný sociálně-terapeutický proces zaměřený na sledování osobního terapeutického plánu a cíle žáka (zvíře asistující terapii). Podle předem stanoveného plánu se žák např. zbavuje strachu ze psů, nacvičuje logopedické dovednosti při zadávání povelů, procvičuje hrubou a jemnou motoriku. Cílem může být i aktivace žáka nebo naopak zklidnění a uvolnění s využitím polohování.
  • AAE – podpůrný edukačně-terapeutický proces zaměřený na edukační cíle žáka (zvíře asistující edukaci). Canisterapie ve výuce procvičuje zábavnou formou získané vědomosti. Nejčastěji se využívá v řečové výchově a matematice, kdy žák formou hry se psem procvičuje písmena, slabiky, číslice i příklady nebo násobilku. Díky hře se vydrží soustředit delší dobu. Žáci psovi rádi čtou nebo mu vypráví, co zajímavého se učili v minulých dnech.

Aktivity se psem vedou k vzájemnému respektování psa i ostatních účastníků. Žáci se do aktivit se psem hrnou a musí se naučit respektovat, že spolužák má taky právo nerušeně provádět aktivitu se psem. Pes pracuje hodinu, pak potřebuje čas na odpočinek. Tehdy musí žáci respektovat, že ho nemohou hladit ani volat.

Canisterapie učí žáky spolupráci a spolehnutí na ostatní. Spousta aktivit je založena na principu –
na jedné straně kolektiv a na druhé pejsek. Jedná se třeba o házení balonku, když nám spadne, tak nám ho pejsek vezme, schováme pejskovi hračku a budeme radit teplo – zima, děti se schovají pejskovi v zahradě a pejsek je hledá apod.

Na začátku canisterapie může některý žák cítit obavy a ocitnout se na hranici osobního komfortu. Udržuje vzdálenost od skupiny hrající si se psem, ale pozorováním si dodává odvahu a na výzvu spolužáků, ať se připojí, že mu udělají místo, se zapojí do kontaktu se psem.

Potěšení a radost jsou typickým znakem canisterapie.

V dalším pololetí se díky finanční podpoře z projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ zúčastníme i několika lekcí hipoterapie, která má rovněž velký přínos na pozitivní rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Lenka Sobolová

Fotogalerie