• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Čtenářské dílny v MŠ

I v letošním školním roce, v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, proběhl v každém měsíci projektový den „Čteme spolu v MŠ “ pod vedením Mgr. Mariky Zadembské.

Pro zářijové setkání paní Marika vybrala knihu Největší poklad. Kniha nese krásné poselství, označuje přátelství jako největší poklad. V průběhu čtení lektorka pokládala otázky k textu, děti dramatizovaly některé momenty a opakovaly jednoduchý text – kouzelné formule, aby si uvědomily poselství knihy.

Tématem setkání v říjnu byly dopravní prostředky. V knihovně vybrala lektorka zajímavé, knihy s dopravními prostředky – klasická leporela, velkoformátové knihy, obrázkové knihy s okýnky, zvukové knihy. Také si pro děti připravila jednoduché dopravní značky a další rekvizity.

Na listopadové setkání vybrala paní knihovnice knižní novinku Nejkrásnější místo na světě od Petra Horáčka. Před čtením knihy jsme si s dětmi povídali o nejkrásnějších místech a také o tom, že často bývá takové místo spojeno právě s lidmi. V průběhu čtení se děti zapojovaly do pohybových aktivit podle knihy Od hlavy po paty.

Pro prosincové téma projektu zvolila paní Marika knihy o medvědech, abychom je poznali blíže, než se uloží k zimnímu spánku – Jak se žije medvědům v různých částech světa, Jak zvířata spí, a nová kniha Zbyňka Černíka O medvědech. Čtení a listování v knihách jsme prokládali pohybovými aktivitami, říkankou i pátrací hrou.

V průběhu každého projektového dopoledne byl kladen důraz na aktivizační metody a kritické myšlení dětí. V závěru každé lekce jsme se věnovali také výtvarné aktivitě. Děti všechny činnosti zaujaly a moc je bavily. Na každou čtenářskou dílnu, kterou vede Mgr. Marika Zadembská, jsme se všichni moc těšili.

Fotogalerie

Zapsala Bc. L. Gajdzicová