• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu „Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy“.