• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Oznámení

Vážení rodiče, milí žáci,

informuji vás, že na základě novely usnesení Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN ze dne
4. května 2021 se od 10. května 2021 bude ve škole provádět 
vyšetření žáků základní školy a střední školy prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Vyšetření se již nebude provádět u dětí mateřské školy.


PhDr. Dalibor Pyszko 

ředitel školy