• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Výuka na střední škole se zapojením odborníka z praxe

I v letošním školním roce jsme na naší střední škole pokračovali v úspěšném projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II – Podpora polytechnického vzdělávání. Během měsíce května si mohly žákyně praktické školy dvouleté zdokonalit své dovednosti v keramickém modelování pod vedením odborníka z praxe, keramičky paní Mgr. Šárky Holeksové.

Pro žákyně měly největší přínos předané znalosti přímo z praxe. Z tohoto důvodu jsme využili zkušenosti paní keramičky. Žákyně si osvojily základy práce s keramickou hlínou, poznaly různé techniky práce s hlínou a správné technické postupy při tvorbě keramických výrobků. S odborným dohledem si vyrobily sovu, kočku a zvonkohru. Hotové výrobky dekorovaly engobami nebo zatíraly oxidy do keramického přežehnutého střepu. Rozvíjely si tím svou fantazii, zručnost a především měly radost ze zdařilé práce.

Fotogalerie