• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Oblíbený předmět canisterapie

I když se oblíbené předměty u každého žáka liší, na jednom se shodnou: canisterapie. Canisterapie je podpůrná terapie využívající působení psa pro zlepšení psychického i fyzického stavu žáka a uplatňuje se při vzdělávání a výchově. I letos probíhala na naší škole pravidelně po celý rok. Borderku Koru žáci dobře znají, ptají se, proč není ve škole, a už si umí i sami odpovědět: „Aha, až v úterý.“ A jak taková hodina vypadá?

Seznámení žáků se psem začínám představením sebe a psa, chvíli si povídám s dětmi v určité vzdálenosti, aby si přivykly na přítomnost psa. Pak vyzvu žáky, aby se s pejskem seznámili. Nechám pořadí na nich, aby šli nejdřív ti, kteří jsou nedočkaví a nakonec ti, kteří potřebují více času. K setkání nikdy nenutím. Pejsek podá dítěti tlapku a dítě se představí, může pejska pohladit. Přístup žáků je individuální podle jejich vztahu ke psům, reakce dětí v této fázi mohou být různé. Využívám komunitního kruhu, sedím na podlaze, pes leží přede mnou uprostřed kruhu, hladím psa a povídám si s dětmi. Děti se spontánně přidávají, kladou dotazy nebo odpovídají a hladí psa. Dotýkání se psa, česání, hlazení, krmení pamlsky – i zde je důležitý individuální přístup, jeden žák se začne se psem mazlit hned, druhý vyčká na vyzvání. Dotek je projevem oboustranné důvěry.

Oblíbený je výcvik psa, kdy si děti snaží zapamatovat co nejvíce povelů, pak mají před ostatními „vystoupení se psem“. Kromě rozvoje kognitivních schopností zapamatovat si co nejvíc povelů se žák procvičuje i v sebeprezentaci a vystupováním před třídou. Dbám na správnou a hlasitou výslovnost povelů, které mohou být doprovázeny gesty. Využíváme spoustu her i postupů, které upevňují znalosti žáků.

Závěrečná fáze canisterapie je zklidňující a relaxační. Pokud je v kolektivu žák, který se nemohl plně zapojit do nabízených aktivit z důvodu tělesného postižení, nyní je vhodná příležitost pro polohování se psem. Jinou variantou uklidnění je, že si žáci lehnou na zem a pejsek z nich posbírá pamlsky, které na ně byly položeny. Rozloučí se s pejskem podáním ruky.

Žáci i Kora celý rok pilně pracovali a za to si zaslouží pěkné vysvědčení. Žáci dostanou své vysvědčení až 30. 6., Kora má to svoje už od 5. 6. doma. I takový pes se musí připravovat a jednou za dva roky je prozkoušen celý canisterapeutický tým, to znamená psovod i pes. A jak takové canisterapeutické vysvědčení vypadá? Matematiku ani čtení tam nenajdeme, i když i v těchto předmětech Kora s učením pomáhá.  Na psím vysvědčení jsou předměty jako kontrola poslušnosti, reakce na cizí psy, na běžícího člověka a pád, kontrola dráždivosti a útlumu apod. Co říkáte, děti, zvládly byste to taky? Kora dostala samé jedničky, tak vám přeji, abyste měly stejně krásné vysvědčení i vy.  

Fotogalerie

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová