• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Centrum kolegiální podpory – informačně prožitkové setkání

Ve čtvrtek 16. září 2021 odpoledne jsme ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči Kpt. Vajdy Ostrava uspořádali informačně prožitkové setkání na téma „Dítě s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání“. Lektorky Mgr. Jana Kutajová a Mgr. Mariola Laboj, které pracují na odloučeném pracovišti tohoto SPC v budově naší školy, mají na starost děti a žáky s vadami řeči na Třinecku a okolí. Účastníci setkání si prohlédli prostory SPC, seznámili se s problematikou specifických vývojových poruch řeči u dětí, možnostech podpůrných opatření pro vzdělávání v MŠ a ZŠ a jejich využití ve školní výuce.
 
Realizováno v rámci projektu MAP II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.