• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Informace k testování žáků

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování žáků. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení.

Testování bude probíhat jednou týdně, 8. a 15. listopadu 2021, tedy vždy první den vyučování v týdnu po dobu platnosti povinnosti testovat ve vybraných okresech.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Testování bude probíhat ve stejném režimu jako na začátku školního roku.

Kdo se testovat nemusí: 

Žáci kteří doloží potvrzení, že:

  • byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
    SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.