• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projekt Centrum Kolegiální podpory

Již tři roky působí na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace Centrum kolegiální podpory. Toto centrum vzniklo v rámci projektu Místní akční plán II v ORP Třinec, funguje jako platforma pro setkávání pedagogických pracovníků působících na školách, vedení škol, rodičů i odborné veřejnosti. Slouží jako místo k výměně zkušeností, nápadů a příkladů dobré praxe při inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Po celou dobu jsou školám na Třinecku k dispozici dvě metodičky implementace.

Projekt Centrum kolegiální podpory

Podařilo se uskutečnit řadu vzdělávacích akcí, kulatých stolů, tematických setkání, například:

  • Dítě s ADHD a jinak neklidné dítě,
  • Pozitivní příklady inspirují aneb jak porozumět autismu,
  • Žák s mentálním postižením v poradenském systému,
  • Dítě s narušenou komunikační schopností aj.

Přínosem byl nákup kompenzačních pomůcek pro žáky, které si školy mohou zdarma vypůjčovat. Vznikla také příručka Inventář metod a postupů při řešení problémů v rámci inkluzivního vzdělávání aneb Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci běžných škol. Jádrem příručky je zásobník metod, které využívají naši speciální pedagogové.