• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Národní plán doučování

V návaznosti na podzimní doučování je vybraným žákům naší školy poskytována podpora formou doučování také na jaře tohoto školního roku.

Doučování probíhá skupinovou formou a účastní se ho, na základě stanovených kritérií, vybraní žáci 9. ročníku. Cílem doučování je podpořit žáky, kteří jsou nejvíce ohroženi školním neúspěchem, a zajistit tak u nich kontinuitu a návaznost na další znalosti. Doučování se koná jednou týdně a jeho rozsah je stanoven na 13 vyučovacích hodin. Jarní doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.