• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Literární lekce žáků střední školy v knihovně

V pátek 11. března 2022 navštívili žáci městskou knihovnu, kde pro ně byla
připravena literární lekce, která probíhala v mládežnickém klubu knihovny. Žáky
v knihovně provázelo téma „Obrazy v knihách“. Paní knihovnice Mgr. Simona
Kubišová je seznámila s literaturou pro děti a mládež a s jejími ilustracemi. Vysvětlila
jim význam ilustrace knížek, kdy pomáhá čtenářům dokreslovat příběh. Žáci měli
možnost si prohlížet knihy a jejich ilustrace. Připomněli si jejich autory i malíře, se
kterými se setkali v Českém jazyce. Sami si mohli vyzkoušet kresbu na dané téma –
paní knihovnice jim zadala slovo „sluníčko“. Při kresbě uplatnili svou fantazii a
kreativitu. Druhým úkolem bylo přiřazování jmen ilustrátorů k vybraným knihám.
Práce je bavila, jména ilustrátorů správně přiřadili. V druhé části literární lekce žáci
pracovali s dětskou knížkou „Papuchalk Petr“, kterou napsal a ilustroval Petr
Horáček. Měli možnost si knížku prolistovat a podle video ukázky si vyzkoušeli
papuchalka sami namalovat. Jejich „díla“ byla velmi zdařilá. Na závěr paní knihovnice
přečetla příběh z této knížky. Pojednával o přátelství a pomoci a naše žáky velmi
zaujal.
V knihovně se žákům jako vždy velmi líbilo a určitě sem opět zavítají.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Ljuba Krzyžanková