• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projektový den ve výuce

V dubnu tohoto roku jsme na druhém stupni základní školy realizovali „Projektový den ve výuce s odborníkem z praxe“. Přivítali jsme odborníka z oboru kariérového poradenství paní Ing. Soňu Gajdaczovou, která seznámila žáky s dovednostmi potřebnými pro správnou volbu povolání, vedla žáky k přemýšlení o svých schopnostech, dovednostech, zájmech. Ve skupinových aktivitách žáci formou prožitku zjišťovali své pracovní tempo, manuální zručnost, přesnost, pečlivost, schopnost pochopit instrukce. Po každé aktivitě následovala sebereflexe s uvědoměním vlastního postoje k dané činnosti.

Projektový den měl za úkol informovat žáky o pracovních příležitostech i profesích. Seznámit je s dovednostmi potřebnými pro správnou volbu povolání. Cílem bylo hledání vhodného učebního oboru vzhledem ke schopnostem a možnostem žáků.

Fotogalerie

Vypracovala: Mgr. Vlasta Zemková