• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

V rámci projektu „Recyklohraní“ spolupracuje naše škola s firmou ECOBAT s. r. o., která se zabývá recyklací použizých baterií. Díky  zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému
zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, jsme získali „Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021“. K recyklaci jsme odevzdali 24 kg použitých baterií.