• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Výchovný koncert se skupinou Marbo

V dopoledních hodinách dne 4. 5. 2022 proběhl v kině Kosmos výchovný koncert pro žáky základních škol i škol mateřských z Třince a blízkého okolí. Koncert pořádala skupina MARBO, která měla vystoupení v několika časových intervalech. Naši žáci se koncertu zúčastnili hned ráno v 8:45 hodin. Jakmile se kino naplnilo žáky, program zahájila skupina MARBO známou rytmickou písní. Ve své prezentaci využívali digitální piano, saxofon a zpěv.

Součástí hudebního programu bylo seznámení účastníků se základní terminologií hudebního světa a to zábavnou jednoduchou formou. Např. práce s hlasem (hlasová hygiena, tichý a silný hlasový projev, správná výslovnost), práce s rytmem (rychlý, pomalý rytmus, hra na tělo), zpěv (procvičení hudební paměti – známé i neznámé písně), pohyb (rytmické vyjádření písně, rytmu). Po celou dobu programu byli žáci aktivní a snažili se správně reagovat na pokyny Marcely a Bohdana (MARBO) při zpěvu, rytmizaci, pohybu. Podle celkové atmosféry lze zhodnotit tuto akci jako velmi úspěšnou, kde reakce žáků byly spontánní, přirozené a radostné.

Zpracovala: Mgr. Vlasta Zemková

Fotogalerie