• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Výsledek veřejné zakázky na rekonstrukci budovy školy

Rada kraje usnesením

č. 44/2958                         9. 5. 2022
rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky – SŠ, ZŠ a MŠ Třinec“ účastníka:

ZOWADA GROUP a.s.
č.p. 1002, 739 92 Návsí
IČO: 05092850

za cenu nejvýše přípustnou 26.357.707,33 Kč bez DPH.