• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vnímáme život všemi smysly

Všichni známe pět základních smyslů, bez kterých si život dovedeme jen těžce představit. Jsou to: ZRAK, SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT. Přidejme k nim ještě ROVNOVÁHU A VNÍMÁNÍ TĚLA a máme celkový přísun informací, které náš mozek musí zpracovat. Pokud tento proces funguje a podněty jsou zpracované správně a přiměřeně (např. akceptujeme dotek druhé osoby, kontakt s různými předměty, tolerujeme zvuky, naše pohyby jsou plynulé a koordinované, dokážeme se orientovat ve svém prostředí, soustředíme se na činnost a učení…), je to v pořádku.

Co se ale stane, když jsme vůči některým podnětům přecitlivělí? Nebo když naopak máme nedostatečnou citlivost? To znamená, že senzorická integrace nefunguje správně.

Našim cílem je zapojovat prvky terapie senzorické integrace do výuky a cíleně poskytovat smyslové stimuly tak, aby si naši žáci mohli spontánně formovat přiměřené reakce na přicházející podněty. Pomáhá nám k tomu speciálně vybavená místnost s houpačkami, překážkami a dalšími hmatovými pomůckami a také místnost snoezelen.

Práci žáků si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.