• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Trh vzdělávání a uplatnění

Každoročně probíhá prezentace všech středních škol. V Třinci Trh vzdělávání proběhl 20.9.2022 v hale STARS. Pozvání přijaly školy z celé severní Moravy¨, prezentovala se také škola z Moravské Třebové. Kromě škol byly přítomny i místní firmy např. Třinecké železárny, a.s., Strojírny a stavby Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s., STEELTEC CZ, s.r.o. a další.

Akci zahájila Ing. Renata Faranová spolu se svými hosty. Pro výchovné poradce základních škol byl vytvořen prostor, kdy si mohli obejít všechny prezentující školy a firmy. Pro širokou veřejnost a žáky byl Trh škol otevřen od 10 do 16 hodin. V této době přišlo velké množství rodičů s dětmi, které se rozhodovaly kam dál po základní škole, spoustu vycházejících žáků v doprovodu třídních učitelů nebo výchovných či kariérových poradců.

O námi nabízené obory – praktickou školu dvouletou a jednoletou projevili zájem především výchovní poradci a zástupci úřadu práce. Návštěvníci akce se zastavovali u vystavených výrobků z keramiky a dřeva, které vyrobili naši žáci, a byli informováni o vzdělávání na naší škole.

Tuto akci hodnotím jako velmi přínosnou nejen pro prezentaci všech oborů středních škol, ale také jako možnost si na jedné ploše vybrat svůj směr dalšího vzdělávání, který vyústí v pracovní uplatnění na trhu práce.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Vlasta Zemková