• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Beseda s PČR „Tvoje cesta online“

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se žáci 2. stupně ZŠ, ZŠS a SŠ zúčastnili besedy nazvané „Tvoje cesta online“. Dnešní děti se s internetem setkávají od útlého věku, většinou dříve než začnou chodit do školy. Při jejich zvídavosti zapomínají na nástrahy, které na ně na internetu číhají, často mohou narazit na stránky se škodlivým obsahem. Také si neuvědomují, co všechno a komu sdělují – popis soukromých zážitků, fotky apod. Žáky je třeba upozornit, aby si dávali pozor na to, co o sobě i jiných zveřejňují. Velmi přínosné jsou pro žáky besedy s PČR, kdy p. policistka žákům vysvětlila, jak a před čím se chránit a přednášku obohatila o své vlastní zkušenosti z praxe.

Mgr. Jana Heczková