• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Diskusní setkání členů školních poradenských týmů

V rámci projektu MAP III v ORP Třinec se ve sborovně Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, p.o. konalo dne 28. 2. 2023 již druhé setkání členů školních poradenských týmů, tentokrát se akce zúčastnili i metodici prevence.

Mezi pozvanými hosty byly i výchovné poradkyně ze středních škol, ze SOŠ Třineckých železáren a ze SŠ Jablunkov. Jedním z témat, která se probírala, byla situace, kdy studenti středních škol, kteří na základních školách měli k dispozici asistenta, nejsou na střední škole
schopni samostatně pracovat, což vede k dalším problémům ve výuce.

Dalším bodem programu byla diskuse k problémům, které se nejčastěji řeší na základních
školách, např. používání tabákových a omamných látek, sebepoškozování, vysoká absence,
neomluvená absence aj. Byla zdůrazněna spolupráce s rodiči i dalšími institucemi. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a byla velmi přínosná.

Fotogalerie