• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Filmová projekce Jeden svět dětem

V Třinci se každoročně pořádá filmový festival Jeden svět, jehož součástí je i filmová projekce pro školy. I naši žáci se rádi těchto projekcí a besed účastní, a tak jsme 3.4. zaplnili velký sál Knihovny Třinec. Shlédli jsme tři filmy, které se soustředili na témata z oblasti životního prostředí, života s postižením, rozdílnosti kultur nebo gendrových problémů.
Po každém filmu moderátorka s žáky probrala obsah sdělení a zajímala se o názory, zkušenosti a postoje žáků. Filmy i diskuzí se prolínala průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. Celková délka projekce včetně diskusí trvala 1,5 hodiny.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová