• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Řemeslné hry na SOŠ TŽ

V letošním školním roce se konal 10.ročník Řemeslných her pořádaných SOŠ TŽ. Této akce se účastnili žáci prvního ročníku praktické školy dvouleté. Záměrem bylo seznámit žáky se střední školou, která jim může poskytnout další vzdělávání a přípravu pro život. Z pozice diváků si měli možnost vyzkoušet kvízy, které byly znázorněny na velké tabuli. Otázky byly vybrány z oblasti matematiky, chemie, fyziky, přípravy pokrmů. Našim žákům se vcelku dařilo na otázky správně odpovědět. Prokázali tím, že mají základní přehled o informacích z oborů techniky i gastronomie. Prohlídkou prostor na SŠ získali povědomí o umístění tříd, dílen, kanceláří, šatny, jídelny i venkovního hřiště. Z akce odcházeli žáci nadšení, s příjemnými pocity a začali uvažovat o tom, že po ukončení praktické školy dvouleté se přihlásí na „E“ obor SOŠ TŽ.

Fotogalerie

Mgr. Vlasta Zemková