• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Do naší školy chodí i pejsek aneb canisterapie ve výuce

Nedivte se, je to pravda. Děti musí chodit do školy každý den, ale fenka Kora jenom v úterky. Je to canisterapeutický pes a náplň její práce je pestrá. Někdy má ranní dozor a žáci se s ní mohou pomazlit už po příchodu do školy. Jindy učí tělocvik a ukazuje dětem, jak správně přes překážky nebo do tunelu. Klidně si s nimi dá i závod nebo zahraje na schovávanou. V matematice kontroluje čísla i příklady a v češtině správně poskládaná slova. Nejraději má čtení. Lehne si do kruhu mezi děti a nechá si číst pohádku. Děti Koru rády cvičí a tak si hrajeme na cirkus. Kdo vymyslí nejlepší sestavu povelů a předvede představení s Korou? Takový cvičitel musí stát hezky vzpříma, povely musí být zřetelné a gesta výrazné. Kora je odměněna pamlskem, cvičitel potleskem. Mezi Korou a žáky vzniklo přátelství, kterým se děti chtějí pochlubit i doma. Smlouva přátelství mezi žákem a Korou je super nápad, jenže Kora toho umí hodně, ale neumí psát. Dá se místo podpisu počítat i otisk lidské a psí tlapky?

Žáci ve výše popsaných aktivitách vidí hlavně zábavu. Podívejme se na výše popsané aktivity z pohledu canisterapeutických metod. Mezi základní metodu patří tzv. AAA (animal assisted activities) – zvíře asistující aktivaci. Tato základní metoda je součástí všech následujících metod. U nás ve škole to je hlavně seznámení se psem, hry a aktivity na prolomení obav a uvolnění žáka, vzbuzení zájmu o psa.

Ve výuce používáme metodu AAE (animal assisted education), podpůrný, edukačně-terapeutický proces zaměřený na výuku (pes motivuje k osvojování znalostí). To jsou výše popsané aktivity v matematice, češtině a čtení. V případě potřeby můžeme využít psa k asistenci při krizové intervenci AACR. Samozřejmě pouze v případě, že žák psa zná a má k němu vřelý vztah.

Okrajově využíváme AAI – sociálně terapeutický proces krátkodobého cíle, zejména za účelem prevence krizové situace. Jako příklad můžu uvést zmírnění fobie ze psů a následné paniky. Dítě nemusí aktivně se psem pracovat, ale už to, že toleruje jeho přítomnost a pozoruje spolužáky při interakci se psem je známkou akceptace psa a eliminace panického chování.
Pro úplnost zmíním i poslední metodu canisterapie. AAT je podpůrný, sociálně-terapeutický proces zaměřený na sledování osobního terapeutického plánu žáka. Pro žáky ZŠS je tato metoda přínosná, základem je pravidelné setkávání pouze jednoho žáka se psem, vzhledem k velkému počtu žáků tuto metodu nerealizujeme.

I když to vše vypadá velice odborně, pro naše žáky zůstává canisterapie hlavně zábavou, podívejte se do fotogalerie.

Fotogalerie

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová