• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Žáci střední školy úspěšně zakončili studium

V letošním školním roce přistoupilo k závěrečným zkouškám 6 žáků praktické školy dvouleté. Zkoušky probíhaly ve dnech 7. 6. 2023 a 14. 6. 2023. Žáci prokazovali své dovednosti a znalosti v praktické i teoretické části zkoušky z předmětů Příprava pokrmů a Praktické dovednosti pro život. Celé závěrečné zkoušky se nesly v poklidném duchu. V obou částech závěrečné zkoušky se žáci svého úkolu zhostili spolehlivě a s velkým pracovním nasazením. Prokázali, že si umí poradit v kuchyni při vaření, ale také v dílně při natírání dřeva nebo praní a žehlení prádla. Jejich
příprava byla kvalitní a zodpovědná. Zkušební komise, které předsedala paní Mgr. Jitka Vachtarčíková, vyhodnotila závěrečné zkoušky jako úspěšné, s velmi dobrými praktickými i teoretickými výsledky. Žáci byli odměněni dobrým vysvědčením, pochvalou třídních učitelů a ředitele školy. Za prezentaci školy, úspěchy v soutěžích nebo pomoc spolužákům. K těmto pochvalám si zasloužili i dárky na památku. Žáci poděkovali učitelům i zkoušející komisi krásnými kyticemi a osobními dárky.

Všem letošním absolventům střední školy gratulujeme k úspěšnému ukončení studia. Přejeme dobrý start do života a věříme, že na „svoji“ školu budou rádi vzpomínat.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková