• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Logohrátky v mateřské škole

V letošním školním roce začala probíhat v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský inovativní vzdělávání logopedická intervence u dětí s vadou řeči. Lekci pod názvem „Logohrátky“ vede školní logopedka Mgr. Markéta Palkovská. V rámci projektu s dětmi provádí dechová cvičení, artikulaci mluvidel a zároveň se zaměřuje na rozvoj paměti a porozumění. Využívá ověřené materiály i nejnovější pomůcky včetně využití aplikací na iPadu, kterými propojuje moderní technologie s logopedickou terapií. Intervence probíhá s dětmi individuálně a díky tomu jsou aktivity vybírány každému dítěti zvlášť dle jeho potřeb.

Fotogalerie