• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Školní Mikuláš

Dne 5. 12. 2023 navštívil naši školu Mikuláš se dvěma anděly a hodným čertem. Děti ve všech třídách se na něj moc těšily, což dokázaly nádherně připraveným programem složeným z písniček a básniček, mnohdy za doprovodu nástrojů v rukou třídních učitelů nebo jejich pedagogických asistentek. Za dojemné, mnohdy trochu slzičkami okořeněné vystoupení, si všechny děti odnesly do svých domovů balíčky se samými dobrotami, tak mohou i doma vzpomínat na tento nevšední zážitek. Balíčky nádherně nachystal školní spolek Inspirace, za což mu celý nebeský tým moc děkuje. Žádné dítě ani žák naštěstí v pytli čerta naši školu neopustili, takže se všichni mohou těšit na Vánoce a zimní radovánky.

Fotogalerie