• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Logopedie v praxi školy

Od září školního roku 2023/2024 začala působit ve škole logopedka Mgr. Markéta Palkovská, která se vrátila ze studií na Univerzitě Karlově v Praze zpátky do svého rodného Třince, aby mohla své nabyté zkušenosti využít na naší škole. V tandemové výuce se věnuje žákům na prvním i druhém stupni základní školy, ale také dochází k žákům školy střední. V rámci projektu “Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ” pracuje i s dětmi mateřské školy, a tím pokrývá logopedickou péči na téměř celé škole.

S nejmladšími žáky se zaměřuje na zlepšení jejich artikulace a rozvoj porozumění. U starších žáků pak na jejich čtenářskou gramotnost a celkové vyjadřovací schopnosti. Výuka probíhá jak formou individuální, tak i formou skupinovou. Obě tyto možnosti zajišťují komplexní přístup k rozvoji komunikačních schopností dle konkrétní potřeby žáka a také prohlubují vztahy mezi vrstevníky.

Pro tyto účely byl ve škole zřízen nový logopedický kabinet, který umožňuje zkvalitnění individuální výuky žáků. Logopedka používá nejen ověřené materiály, ale i nejnovější pomůcky včetně využití aplikací na iPadu, kterými propojuje moderní technologie s logopedickou terapií.