• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den Země

Tak jako každoročně i letos jsme v naší škole oslavovali Den Země. Tento rok jsme se zaměřili na téma „Voda“. Žáci v jednotlivých třídách pojali toto téma z různých úhlů pohledu, povídali si o koloběhu vody v přírodě, sladké a slané vodě, využití vody v domácnosti, ochraně vodních zdrojů nebo o skupenstvích vody. Velmi zajímavé byly pokusy s vodou, u kterých se žáci pobavili a objevili…

Projektový den ve výuce s tematickým zaměřením na kariérové poradenství

V měsíci dubnu, v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem II“, proběhlo setkání s odborníkem z praxe Ing. Soňou Gajdaczovou (metodik kariérového poradenství pro ZŠ, SŠ, kariérový poradce, lektor). Záměrem této aktivity bylo odhalit zájmy, schopnosti a dovednosti žáků. Práce zahrnovala sebepoznání, sebeprezentaci, sebehodnocení, plánování a zjišťování informací o trhu práce. Společně s žáky druhého stupně jsme hledali vhodný učební obor…

On-line beseda pro rodiče

Dne 5. května 2021 se od 16:00 do 17:30 hodin uskuteční on-line beseda na téma DÍTĚ NA INTERNETU. Více informací včetně odkazu na registraci naleznete níže. Beseda pro rodiče – dítě na internetu 5.5.2021

Centrum kolegiální podpory

V rámci projektu MAP II v ORP Třinec zpracovaly pedagožky naší školy, Mgr. Helena Balcarová a Mgr. Jolana Heczková, brožurku Inventář metod a postupů při řešení problémů v rámci inkluzivního vzdělávání. Jedná se sdílení zkušeností a doporučení metod pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci běžných škol. Inventář metod a postupů při řešení problémů v rámci inkluzivního…

Školní družina pomáhá

Naše školní družina se v této zvláštní a hlavně nelehké době rozhodla pomoci zpříjemnit prostředí Nemocnice Třinec. Zahlédli jsme výzvu Dobrovolnického centra Slezské diakonie s názvem Vůně květin. Tato kampaň je zaměřena na výzdobu pokojů, společných chodeb a společenské místnosti Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec p.o. jarní a květinovou výzdobou. Vychovatelky ŠD se společně s dětmi vrhly do práce a…