• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Srdečně gratulujeme našim výtvarníkům

V letošním, již 7. ročníku výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“ na téma: „Rostliny v Beskydech“ se umístila na krásném druhém místě žákyně 6. ročníku Adéla Budweiserová. Zvláštní cenu poroty získal také žák 9. ročníku Pavel Bury. Ještě jednou srdečné gratulace.

Bavíš se? Bav se s námi o tolerovaném (ne)příteli.

To je název programu, kterého se 4.3.2020 zúčastnili žáci 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ v rámci primární prevence poskytované organizací Bunkr. Někteří žáci rádi využívají mimoškolních aktivit, které Bunkr nabízí, a tak s radostným překvapením přivítali lektorky ve svých třídách. Hlavním motivem programu byla láhev alkoholu, se kterou se žáci mohou setkat během zábavy s vrstevníky. Na první pohled se alkohol…

Karneval

Jak se již stalo tradicí, poslední den před jarními prázdninami se nesl v naší škole ve znamení karnevalu. Masek a nejrůznějších převleků se i letos sešla plná tělocvična. Celé dopoledne pak probíhalo veselé soutěžení, tancování a dovádění v rytmu dětské diskotékové hudby. Všichni odcházeli mírně unavení, ale zato šťastní a spokojení se sladkostí a balónkem v ruce. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout naše tradiční i…

Exkurze ve firmě

V rámci podpory zájmu o dřevoobory jsme navštívili firmu Trinvest.  Vycházející žáci se měli možnost blíže seznámit se zpracováním dřeva a jeho úpravami. Firma je vybavena zařízeními, které se ovládají pomocí počítačů se speciálními programy. Na zakázku vyrábějí nábytek do interiérů a různé formy obkladů i venkovních. Pan Šromek představil žákům nejen materiál, se kterým pracují, ale také byly předvedeny jednotlivé…

Valentýnská párty

Mezi mladými lidmi je populární svátek sv. Valentýna, který je spojen s drobnými dárky, květinami nebo překvapením. Tento svátek neslaví pouze zamilovaní, je příležitostí k poděkování za kamarádství a péči i rodičům nebo kamarádům. A toto téma se prolínalo i valentýnskou párty, které se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ a SŠ. Seznámili jsme se s historií svátku, se zvyky a tradicemi, které ho…

Mezinárodní kulig v rámci projektu IVF – Indeed for all children

V jednom z mála mrazivých zimních dnů – 5. 2. 2020, které nám letošní zima přinesla, si žácipartnerských škol z Česka, Polska a Slovenska dopřáli tzv. kulig. Akce se konala na polské straněBeskyd v nedaleké Istebné. V krásně zasněžené krajině byla projížďka na vozech tažených koňmijedinečným zážitkem. Po projetí téměř hodinové trasy se účastníci kuligu zahřáli v místním hostinci uteplého…

Bouře mozků

Pololetní vysvědčení na naší škole už mnoho let doprovází projekt Bouře mozků. Děti milují akci aadrenalin, proto rády prostřednictvím her a soutěží rozvíjejí pozornost, paměť, postřeh, logickémyšlení a spolupráci. Zapojení do hry umožňuje využít vlastní zkušenosti a sociální dovednosti.Bouře mozků je dvouhodinový projekt, ve kterém se žáci rozdělí do herních skupin podle aktivit,kterým dávají přednost. Letos soutěžily v průměru 10tičlenná družstva…

Čtenářská dílna v MŠ

Dne 23. ledna se v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ uskutečnil v mateřské školeprojektový den „Čteme spolu v MŠ “.Paní Marika Zadembská si na lednový projektový den připravila tři velkoformátové knihy –Modrý tučňák od autora Petra Horáčka, dále pak knihy Kde je tučňák Pip? a 365 tučňáků.Hlavním tématem projektového dne bylo přátelství.V úvodu setkání proběhla rozehřívací aktivita s knihou Od…

Čtenářská dílna v MŠ

Dne 23. ledna se v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ uskutečnil v mateřské školeprojektový den „Čteme spolu v MŠ “.Paní Marika Zadembská si na lednový projektový den připravila tři velkoformátové knihy –Modrý tučňák od autora Petra Horáčka, dále pak knihy Kde je tučňák Pip? a 365 tučňáků.Hlavním tématem projektového dne bylo přátelství.V úvodu setkání proběhla rozehřívací aktivita s knihou Od…

Návštěva úřadu práce v Třinci

Období ledna, před podáním přihlášek na střední školu, nabídlo žákům 8. a 9.ročníku možnost navštívit Úřad práce v Třinci. Poradce Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Mgr. Michaela Horňáková probrala jednotlivé předpoklady a zájmy, které by měly odpovídat volbě školy či oboru. Velmi jednoduchými kroky, formou besedy a zapojení žáků do samotného procesu rozhodování mnozí si dokázali spojit…