• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Návštěva úřadu práce v Třinci

Období ledna, před podáním přihlášek na střední školu, nabídlo žákům 8. a 9.ročníku možnost navštívit Úřad práce v Třinci. Poradce Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Mgr. Michaela Horňáková probrala jednotlivé předpoklady a zájmy, které by měly odpovídat volbě školy či oboru. Velmi jednoduchými kroky, formou besedy a zapojení žáků do samotného procesu rozhodování mnozí si dokázali spojit…

Plníme úkoly z RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu „RECYKLOHRANÍ“. Projekt jezaměřen na sběr a následnou recyklaci drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerových náplní.V průběhu školního roku plníme zadání projektu, za něž získáváme body.V pořadí druhý úkol tohoto školního roku nesl název „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Bylo potřebanajít v blízkém okolí školy červený kontejner na drobný elektroodpad. S panem Dlouhým…