V úterý 17.9. proběhl první projektový den „Čteme spolu v MŠ “ v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Čtenářské dílny se zúčastnily společně děti z MŠ a Přípravného stupně. Mgr. Marika Zadembská, která čtenářskou dílnu vede, si pro první setkání po letních prázdninách vybrala autora Petra Horáčka a jeho krásné barevné knihy Papuchalk Petr a Husa Líza.

První část programu jsme se věnovali knize Papuchalk Petr. Propojovacím prvkem u seznamování se stal plyšový papuchalek, kterého si děti mohly osahat a seznámit se tak se zvířetem, o kterém vypráví kniha. Před samotným čtením jsme si povídali o nejlepších kamarádech a o tom, jestli se někdo z nich už ztratil. A jak se v takové situaci zachovat. Následovalo čtení prokládané otázkami s předvídáním. Během čtení paní Marika ukazovala dětem připravené obrázky. V jeden moment, kdy v příběhu nastane bouřka jsme tento pocit navodili i s dětmi. Za pomocí nástrojů, svých rukou a úst. Děti si také nakreslily jednoduchou kresbou papuchala a vybarvily speciální metodou, kterou také využívá pro svou tvorbu malíř a autor Petr Horáček.

Setkání jsme zakončili cvičením s knihou Husa Líza. Šlo o hravé předvádění jednotlivých postav z knihy. Zapojení celého těla a zvuků. Děti byly z celé lekce nadšené a krásně spolupracovaly. Už se těšíme na další projektový den.

 

Zapsala: Mgr. Zadembská a Bc. Gajdzicová

Fotogalerie