• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Návštěva úřadu práce v Třinci

Období ledna, před podáním přihlášek na střední školu, nabídlo žákům 8. a 9.ročníku možnost navštívit Úřad práce v Třinci.

Poradce Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Mgr. Michaela Horňáková probrala jednotlivé předpoklady a zájmy, které by měly odpovídat volbě školy či oboru. Velmi jednoduchými kroky, formou besedy a zapojení žáků do samotného procesu rozhodování mnozí si dokázali spojit své možnosti s nabídkou trhu práce. Jiní měli možnost projevit svá rozhodnutí a tím se ubezpečit o jejich vhodnosti. Součástí dopoledního programu bylo vyplnění krátkého dotazníku „Co o sobě vím“. Tabulky se týkaly volného času, vlastností, prospěchu, profesí. Po vyplnění jim písemné vyjádření zůstalo, na kterém měli webové stránky pro absolventy, výčet důležitých informací, které jim mohou být užitečné při rozhodování o své budoucí profesní kariéře.

Vypracovala: Mgr. Vlasta Zemková

https://drive.google.com/drive/folders/1iV0E05ddmkMNS5Ir-XHnMJG5t00cX26x