Ve dnech 6. a 12. listopadu se žáci střední školy a žáci 7. a 8. ročníku základní školy zúčastnili velmi zajímavé a přínosné exkurze ve firmě Nehlsen Třinec s.r.o. Tato firma poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami.  Během exkurze prošli žáci celý sběrný dvůr, kde mohli vidět, jak probíhá sběr nejrůznějších odpadů, kompostování a osévání kompostu. Zajímavou částí této exkurze byla také prohlídka areálu kolem dotřiďovací linky, kde žáci viděli, jak se zpracovává, sváží a třídí odpad (papír, sklo a plast).

Mgr. Nikola Bieleszová