V letošním, již 7. ročníku výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“ na téma: „Rostliny v Beskydech“ se umístila na krásném druhém místě žákyně 6. ročníku Adéla Budweiserová. Zvláštní cenu poroty získal také žák 9. ročníku Pavel Bury.

Ještě jednou srdečné gratulace.