• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Bavíš se? Bav se s námi o tolerovaném (ne)příteli.

To je název programu, kterého se 4.3.2020 zúčastnili žáci 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ v rámci primární prevence poskytované organizací Bunkr.

Někteří žáci rádi využívají mimoškolních aktivit, které Bunkr nabízí, a tak s radostným překvapením přivítali lektorky ve svých třídách.

Hlavním motivem programu byla láhev alkoholu, se kterou se žáci mohou setkat během zábavy s vrstevníky. Na první pohled se alkohol tváří jako přítel, protože přináší legraci, odvahu, uvolnění a společné zážitky. Ve skutečnosti s sebou nese rizika, které z něho dělají obávaného nepřítele. Preventivní program vedl žáky k zamyšlení nad riziky, které pití alkoholu přináší a vyzývá k odpovědnosti. Pomocí interaktivních metod se žáci zamysleli nad zkušenostmi, zapojili se do modelových situací a hledali odpověď na otázku: Proč je alkohol tak tolerovanou a dostupnou drogou?

Součástí besedy byl i video spot natočený v prostředí, které žáci znají.

Fotogalerie

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová