• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Literární lekce žáků střední školy v knihovně

Březen je měsícem čtenářů. Toho využili žáci střední školy a v pátek 6. března 2020 navštívili městskou knihovnu, kde si přiblížili život a dílo Jana Amose Komenského.

Lektorka Bc. Marie Gorylová si pro ně připravila interaktivní výukovou lekci o životě a tvorbě „Učitele národů“. Žáci se dozvěděli zajímavosti z Komenského dětství, studia a rodinného života. Společnicí programu byla bohatě ilustrovaná kniha Renáty Fučíkové „Jan Amos Komenský“, která podávala informace o zakladateli moderní pedagogiky, jeho životě a díle i složité době, ve které žil. Další knihou, se kterou se žáci seznámili, bylo samotné dílo J. A. Komenského „Orbis pictus“. Podle ukázek si žáci mohli sami vytvořit ilustrovanou učebnici cizích jazyků – kreslili obrázky a doplňovali k nim popisky. Žáci také podle obrázků chronologicky uspořádali život Komenského, vyluštili doplňovačku z knihy R. Fučíkové a  na závěr literární lekce si vědomosti upevnili krátkým kresleným filmem z Dějin udatného českého národa.

Dopolední čas strávený v knihovně byl příjemný a přínosný, určitě to nebyla poslední návštěva.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková