• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Plníme úkoly z RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu „RECYKLOHRANÍ“. Projekt je
zaměřen na sběr a následnou recyklaci drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerových náplní.
V průběhu školního roku plníme zadání projektu, za něž získáváme body.
V pořadí druhý úkol tohoto školního roku nesl název „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Bylo potřeba
najít v blízkém okolí školy červený kontejner na drobný elektroodpad. S panem Dlouhým žáci měřili,
jak daleko to mají k nejbližšímu červenému kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče. S panem
Širokým určovali objem nádoby a s panem Bystrozrakým vyplňovali badatelské listy a zjišťovali, co
patří či nepatří do červené sběrné nádoby. Žáci pracovali s chutí a co je nejdůležitější – recyklace se
stává samozřejmou součástí jejich životů.

Fotogalerie

Zapsala Mgr. I. Kocurová