• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Bouře mozků

Pololetní vysvědčení na naší škole už mnoho let doprovází projekt Bouře mozků. Děti milují akci a
adrenalin, proto rády prostřednictvím her a soutěží rozvíjejí pozornost, paměť, postřeh, logické
myšlení a spolupráci. Zapojení do hry umožňuje využít vlastní zkušenosti a sociální dovednosti.
Bouře mozků je dvouhodinový projekt, ve kterém se žáci rozdělí do herních skupin podle aktivit,
kterým dávají přednost. Letos soutěžily v průměru 10tičlenná družstva v kategoriích Dostihy a sázky,
Stolní hokej a fotbal, Puzzle, Dobble, Riskuj a Člověče, nezlob se. Loni se dětem zalíbilo Zpívání
v herně a tak jsme i letos v této aktivitě pokračovali.
Zapojení do soutěžních aktivit v rámci skupiny vede žáky k dodržování pravidel i k hodnocení
vlastních chyb a poučení se z nich. Už při výběru aktivit si žáci uvědomují své vlastnosti a odhadují své
silné a slabé stránky. Některé hry využívají představivosti, jiné učí předvídat, plánovat nebo toleranci
ke spoluhráčům.
Tři nejúspěšnější hráči v každé kategorii byli oceněni diplomem a sladkou odměnou. Zážitek z dobře
stráveného času se svými kamarády si odnášeli všichni.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová

Fotogalerie