• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Závěrečné zkoušky žáků střední školy

 V termínech 10. a 17. 6. se na naší škole uskutečnily závěrečné zkoušky vycházejících žáků praktické školy dvouleté. Letošních zkoušek se zúčastnili tři žáci, kteří závěrečnou zkoušku vykonávali z předmětu příprava pokrmů. Zkouška se skládala ze dvou částí, z části praktické a teoretické. Během praktické části žáci připravovali a servírovali zeleninové muffinky a ovoce v těstíčku. Teoretická část zkoušky prověřila vědomosti žáků z témat učební látky předmětu příprava pokrmů. Po celou dobu konání závěrečných zkoušek pracovali žáci téměř samostatně, všichni tedy zkoušky úspěšně zvládli. Na závěr proběhlo loučení s absolventy, kdy žáci obdrželi vysvědčení a malé dárečky. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejme jim do života mnoho štěstí.

 Zapsala: Mgr. Nikola Bieleszová

Fotogalerie