• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v letošním školním roce omezen vstup rodičů do budovy školy, s výjimkou individuálních třídních schůzek. Umožněn je vstup na sekretariát školy (placení obědů apod.). Denně mohou do budovy vstupovat pouze zákonní zástupci dětí MŠ. Žáci nevyžadující pomoc asistentů pedagoga mohou do školy vstupovat samostatně od 7:35 hodin, kdy bude škola žákům zpřístupněna. Ostatní žáky budou před budovou školy vyzvedávat asistenti pedagoga a učitelé v předem domluveném čase v 7:35 nebo 7:45 hodin.

1. září 2020 proběhne zahájení školního roku v 7:55 hodin ve třídách. Rodičům nebude umožněn vstup do budovy školy. Výjimkou budou rodiče žáků 1. ročníků, ti mohou vstoupit do budovy i do třídy spolu se svými dětmi. Ostatní žáky před budovou školy vyzvednou třídní učitelé a asistenti pedagoga v 7:35 a v 7:45 hodin.

Ukončení vyučování:

1. stupeň ZŠ a ZŠS v 8:40 hodin

2. stupeň ZŠ a ZŠS a SŠ v 9:30 hodin

Vychovatelky školní družiny budou přijímat přihlášky žáků do ŠD před školou u vedlejšího vchodu.

2. – 4. září – třídnická forma práce, všechny třídy končí vyučování v 11:25 hodin. Provoz školní družiny již v plném rozsahu.

Od 7. září výuka dle rozvrhu.

Školní družina – předávání žáků

Předávání žáků do ranní družiny i vyzvedávání žáků z odpolední družiny bude probíhat vždy
u vedlejšího vchodu. Zvoňte na zvonek „DRUŽINA“.

Třídní schůzky

Individuální třídní schůzky proběhnou 10. září 2020 po předchozí domluvě s třídními učiteli.