• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Školská rada 2020 – 2023

Zástupci pedagogických pracovníků

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady:

  • Mgr. Ljubu Krzyžankovou
  • Mgr. Evu Novobílskou

Zástupci zákonných zástupců žáků

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, zákonní zástupci žáků zvolili za členy školské rady:

  • Janu Jadviščokovou
  • Lucii Petříkovou

Zástupci zřizovatele

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, byli zřizovatelem jmenováni:

  • Mgr. Radomíra Křížová
  • Bc. Jiří Navrátil, MBA