• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projektový den ve výuce s tematickým zaměřením na kariérové poradenství

V měsíci dubnu, v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem II“, proběhlo setkání s odborníkem z praxe Ing. Soňou Gajdaczovou (metodik kariérového poradenství pro ZŠ, SŠ, kariérový poradce, lektor).

Záměrem této aktivity bylo odhalit zájmy, schopnosti a dovednosti žáků. Práce zahrnovala sebepoznání, sebeprezentaci, sebehodnocení, plánování a zjišťování informací o trhu práce. Společně s žáky druhého stupně jsme hledali vhodný učební obor a tím zvýšení možnosti uspět v budoucnu na trhu práce.

Motivačními prvky byla diskuse s žáky o volnočasových aktivitách a zájmech, zhlédnutí prezentace jednotlivých druhů profesí, přiřazování správných obrázků k jednotlivým profesím se zaměřením na potřebné nástroje a materiál k vykonávání práce.

V rámci sebepoznání a zjištění vlastních schopností měli žáci možnost vyzkoušet manuální práci, u které byla vyžadována přesnost, zručnost, pečlivost a schopnost pochopit instrukce. Zpětnou vazbu si žáci zaznamenávali do pracovního listu. Záznam mohou žáci využít pro větší a přesnější rozhled v rámci pracovních profesí.

Projektový den byl ve všech třídách zakončen zhodnocením formou karet „Moře emocí“. Výběrem karty žáci sdělili názor o celkovém dojmu z projektového dne.

Fotogalerie                                                                                                                                     

Mgr. Vlasta Zemková