• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den Země

Tak jako každoročně i letos jsme v naší škole oslavovali Den Země. Tento rok jsme se zaměřili na téma „Voda“. Žáci v jednotlivých třídách pojali toto téma z různých úhlů pohledu, povídali si o koloběhu vody v přírodě, sladké a slané vodě, využití vody v domácnosti, ochraně vodních zdrojů nebo o skupenstvích vody. Velmi zajímavé byly pokusy s vodou, u kterých se žáci pobavili a objevili i něco nového. Nezapomněli jsme ani na úklid školních pozemků a okolí školy.

Fotogalerie