• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

URSUS – projektové dny

V rámci projektových dnů ve výuce proběhla na naší škole ve dnech 25. – 28. 5. 2021 série besed zážitkového centra URSUS. Tématem byly okolní Beskydy a život zvěře v nich. Žáci se seznámili se životem velkých šelem, ptáků, drobných vodních brouků – jejich larev, motýlů a dalšího hmyzu beskydských luk. Interaktivnost besed a množství exponátů nadchla naše žáky a připomněla mimo jiné, proč je třeba naši přírodu chránit a starat se o ni.

Fotogalerie

Mgr. I. Kocurová