• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Zahájení školního roku 2021–2022

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022 zahájíme letošní školní rok individuálně ve třídách.

Do šaten (v suterénu) i do tříd mohou své děti doprovodit pouze rodiče žáků 1. ročníků ZŠ, ZŠS a SŠ a rodiče všech nově přijatých žáků v ostatních ročnících ZŠ a ZŠS.

Žáci nevyžadující asistenci mohou do budovy vstupovat denně od 7:35 hod.

Ostatní žáky budou u vchodu očekávat asistenti pedagoga v časech 7:35 a 7:45 hod.

Zákonní zástupci dětí MŠ mohou do budovy vstupovat denně a doprovázet tak své děti do šatny MŠ.

Testování žáků na COVID 19 proběhne ve stejném režimu jako v loňském školním roce, a to v termínech stanovených nařízením vlády ČR: 1., 6., 9. září. Noví žáci získají informace od svých třídních učitelů.

1.září:

MŠ – provoz od 6:00 – 16:00 hod. Prosíme o zaplacení stravy a úplaty za MŠ na sekretariátu. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání (pětiletí) platí pouze stravu.

ZŠ, ZŠS, SŠ – výuka od 7:55 – 9:30 hod.

ŠD – dle domluvy s vychovatelkami. Vychovatelky přijímají přihlášky dětí do ŠD před školou u vedlejšího vchodu od 7:30 – 10:00 hod.

2.-3. září:

Třídnická forma práce ve všech třídách do 11:25 hod.

MŠ, ŠD – bez přerušení provozu do 16:00 hod.

Od pondělí 6. září v ZŠ, ZŠS, SŠ výuka dle rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou v úterý 14. září 2021 od 14–16 hod.  

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022 neproběhne v tělocvičně tradiční plenární schůze členů spolku Inspirace.