• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Pomocí využívání moderních technologií chceme zatraktivnit a zkvalitnit vzdělávání

Za účelem dalšího rozvoje využívání digitálních technologií a inovativních metod ve výuce v naší škole, jsme se společně s dalšími 95 školami v Belgii, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku a České republice zapojili do mezinárodního projektu Mentoring for School Improvement.

Jako mentorovaná škola budeme získávat, ale také sdílet zkušenosti na národní i evropské úrovni především se školami, které se orientují na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednou z prvních aktivit projektu bude takzvané stínování výuky, kdy naši učitelé budou mít možnost získávat praktické zkušenosti s využíváním ICT přímo ve výuce na školách, které mají širší zkušenosti s jejich využíváním.  Věříme, že zapojením se do projektu zatraktivníme a zkvalitníme vzdělávání pro naše žáky.

https://mensi.eun.org/