• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Programy primární prevence na naší škole

I v tomto školním roce chceme naše žáky zaujmout a překvapit novými aktivitami, které je varují před rizikovým chováním a podpoří je ve zdravém životním stylu. Preventivní aktivity jsme zaměřili na rizika, která žáky podle pedagogů ohrožují nejvíce: nástrahy ve virtuálním světě, záškoláctví, užívání návykových látek a nebezpečné vztahy. Vybrali jsme organizace, jejichž lektoři se specializují na práci s mládeží a interaktivní formou vedou žáky k tomu, jak nástrahám odolat. Letos jsme využili organizace KAPA o.p.s., Poradna pro ženy a dívky, Zdravotní ústav Ostrava a lektory Slavoje Raszku a Rostislava Morice. Dalším nástrojem jsou výukové a dokumentární filmy z nabídky Jeden svět na školách, které kromě filmu nabízejí i postupy, jak vést žáky na základě shlédnutí filmu k seberozvoji a kritickému myšlení.

Rodičům je určena série online přednášek Děti a internet (Pravidla bezpečného pohybu na internetu, Netolismus-závislost na moderních technologiích, Rizika sociálních sítí a rod. kontrola, Sexting a grooming, Přenos šikany z kyberprostoru do reálného světa, Naše děti na internetu).

Věříme, že programy byly nejen zábavné, ale hlavně přínosné.

Mgr. Lenka Sobolová, ŠMP