• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Protidrogový vlak

Žáci 6., 7. a 8. ročníku ZŠ se ve čtvrtek 18. 11. zúčastnili interaktivního edukativního projektu REVOLUTION TRAIN, který se vydal po městech České republiky. Jednou ze zastávek byl i Třinec. Program probíhal v 6 stříbrných vagónech. Ve vnitřních prostorách vlaku se skrývaly 4 kinosály a 8 interaktivních místností, ve kterých se odehrával příběh podle skutečné události. Příběh o tom, jak snadné je propadnout závislosti a kriminalitě s ní spojené a jak těžké je se jí zbavit. Celým programem skupinku žáků provázela vyškolená lektorka. 

REVOLUTION TRAIN využívá zážitkovou pedagogiku, moderní technologie a zapojení lidských smyslů.  Cílem je odradit od experimentování s legálními návykovými látkami, tj. cigarety a alkohol, popř. oddálit věkovou hranici prvního užití. Jsou představeny mechanismy manipulace, kterými drogová závislost vzniká, jak pokračuje a k jakým vede důsledkům. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokázal program zaujmout a dal prostor k přemýšlení nad riziky, které zneužívání legálních i nelegálních drog přináší.  Nejednalo se o zastrašování či moralizování. Jde o seznámení s realitou, která provází užívání návykových látek a důsledků manipulace s nimi.  

Jsme rádi, že aktivity primární prevence mají i takovou originální formu, která na žáky rozhodně zapůsobila.

Fotogalerie

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová a Mgr. Ivona Kocurová