• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Zapojení odborníka z praxe do výuky praktických dovedností na střední škole

Díky projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II – Podpora polytechnického vzdělávání měly žákyně praktické školy dvouleté možnost se blíže seznámit se starou technikou drátování.

Ve čtvrtek 16. prosince si pod vedením zkušené lektorky paní Martiny Cekrové vyzkoušely práci s drátem, korálky a kombinovanými kleštěmi.  Při práci dívky rozvíjely svou manuální zručnost, trpělivost a kreativitu. Dokázaly vytvořit z drátků krásné závěsné anděly a srdíčka. Dívky si odnesly nejen své hezké výrobky, ale i nové zkušenosti s touto technikou. Děkujeme paní Martině Cekrové za trpělivé, přínosné a srozumitelné vedení.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková