• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Budoucnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nám není lhostejná

Díky několika projektům, např. Šablony III či MAP II ORP Třinec z OP VVV, proběhla ve škole řada přínosných aktivity.

Výrazně jsme podpořili aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Již na 1. stupni probíhají setkání s kariérovým poradcem školy, žáci jsou seznamování s jednotlivými profesemi. Na 2. stupni jsou žáci seznamováni nejen s trhem práce, ale také s výběrem vhodné střední školy. Díky testům, práci s kariérními kartami, pilotní hře Vzhůru do světa povolání a pohovorům žáci získávají efektivnější představy o své budoucnosti. Najít uplatnění na trhu práce pro tyto žáky i jejich rodiče není vždy jednoduché, zrealizovali jsme proto několik projektových dnů ve výuce s odbornou poradkyní na tuto problematiku a další projektové dny chystáme.

FOTO

Schopnost dělat pozitivní životní rozhodnutí není samozřejmá. Žáci 8. a 9. ročníku v listopadu navštívili „protidrogový vlak“. Jednalo se o šest stříbrných vagónů s několika kinosály a interaktivními místnostmi, kde si žáci díky zapojení do reálného příběhu a emotivním situacím prožili, jak snadné je propadnout drogám včetně alkoholu a jak je těžké se závislosti zbavit. Cílem vlakového programu Revolution train bylo inspirovat k pozitivním životním volbám.

FOTO