• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Fyzioterapie

Díky sponzorskému daru spolku Nikdy nejsi sám, z.s. se i letos mohla na naší škole uskutečnit fyzioterapie. Léčebně rehabilitační cvičení absolvovali žáci základní školy speciální s tělesným postižením pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Zuzany Čilové. Cvičení probíhalo pravidelně v prostorách školní herny, která je nově dovybavená speciálními terapeutickými pomůckami a cvičebním nářadím. Děkujeme všem, kteří nám tuto terapii pomohli realizovat.

Fotogalerie